Personvern

Hair & There respekterer dine krav til personvern
Vi i Hair & There setter stor pris på din bestilling på telefon eller på vår nettside Hair & There .no. Vi gjør oppmerksom på at vi følger alle gjeldende lover og forskrifter for behandling av kundeopplysninger. Du skal føle deg trygg når du handler hos oss. Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven og Hair & There er som behandlingsansvarlig forpliktet til å behandle denne informasjonen på en sikker måte.

 

Det er fullt mulig å besøke vår hjemmeside Hair & There.no uten at du må gi fra deg noen opplysninger om deg selv. Det er først når du ønsker å bestille time vi trenger informasjon for å kunne levere tjenesten du ber om. Denne erklæringen om vår personvernpolicy gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler de opplysningene og hvilke opplysninger vi lagrer. Erklæringen er gjeldende enten du ringer inn din bestilling eller bestiller på vår hjemmeside hair-and-there.no

 

Hva er personvern? 
Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no .
 
Hvilke personopplysninger ber vi om? 
Ved bestilling via telefon tar vi inn opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg best mulig service ved din timeavtale. Dette inkluderer navn, telefonnummer, innhold i ønsket behandling samt pris.


Hvordan brukes personopplysningene? 
Som det kommer frem av beskrivelsen ovenfor brukes personopplysningene først og fremst for å kunne yte service i kundeforholdet. Skulle du være så uheldig at det var noe galt med din bestilling, vil vi, dersom du tar kontakt med oss, finne tilbake til din bestilling og eventuelt kan rette opp i dette. Personopplysninger blir også brukt til å sikre at du som kunde får riktig behandling til riktig tid.

 
Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg? 
Opplysningene vi samler inn, blir ikke under noen omstendigheter utlevert til andre organisasjoner eller virksomheter.
 
Innsynsrett og rett til korrigering og/eller sletting? 
Det er viktig for oss at du som kunde til enhver tid har tilgang til og muligheten til å endre dine personopplysninger. For oss betyr dette at dine personopplysninger blir korrekte og fullstendige slik at vi hele tiden kan yte deg best mulig service. For deg betyr det at du til enhver tid har oversikt over hva vi har lagret.

 

Andre rettigheter
Har du gitt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dette tilbake. Vi vil da uten ugrunnet opphold slette opplysningene, med mindre et annet grunnlag gir oss rett til å behandle opplysningene videre.

 

Du har videre rett til å anmode Hair & There om begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, eller til å protestere mot behandlingen. Du har også rett til dataportabilitet, som gir deg en rett til å motta personopplysninger om deg selv og å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

 

Rettighetene kan påberopes ved å kontakte oss på samme epostadresse som nevnt under. Ønsker du å endre eller få innsyn i informasjon vi har registrert kan du gjøre dette på din profil på hair-and.there.no. Ønsker du å slette din konto/profil hos oss og på den måte å få slettet alle personopplysningene dine fra vårt register, tar du kontakt med vårt kundesenter på mail post@hair-and-there.no

 

Dersom du mener at personopplysningene er blitt behandlet i strid med personopplysningsloven, setter vi pris på om du tar kontakt med oss først. Du kan du forøvrig også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no


Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger? 
Dine personopplysninger lagres så lenge din profil er aktiv. For tjenester som ikke er knyttet til profil lagrer vi opplysningene så lenge det er nødvendig for å realisere formålet, eller for å oppfylle krav i lov eller forskrift.

Rull til toppen